Prisliste

Prisliste på tjenester fra K2 Taksering. Alle priser er inklusiv mva.

 

Leilighet Verdi - lånetakst Tilstandsrapport
Inntil 90 m² kr 5 000 kr 6 500
90 - 150 m² kr 5 500 kr 7 000
150 - 200m² kr 6 000 kr 7 500

 

Over 200 m² etter avtalt pris 

 

Enbolig/rekkehus/tomannsbolig/hytte Verdi - lånetakst Tilstandsrapport
Inntil 150 m² kr 5 500 kr   8 500
150 - 200 m² kr 6 500 kr 10 000  
200 - 250 m² kr 7 000 kr 11 000
Over 250 m²  etter avtalt pris   
Tillegg for tilhørende utleiedel/leilighet/garasje kr 1 100 kr   1 100

 

Alle priser er inklusiv 20 km. Kjøring og reisetid

Alle arealer er oppgitt i BRA (Bruksareal)

 

Enkel Verdivurdering:

Leilighet intil 200 m²   kr 2 500
Eenbolig/rekkehus/tomannsbolig/hytte inntil 250 m²    kr 3 000  
Boligkjøpshjelp på visning uten rapport   kr 2 500-

 

Tillegg:

Km sats kr. 7,50,– bompenger etter ordinære satser  
Kjøring ut over 20 km:      kr. 1500,- pr. time   
Verdi i tillegg til tilstandsrapport:     kr. 1800,-
Timepriser ved fakturering av medgått tid:       kr.1500,- pr. time