Tjenester

Et bredt spekter

Verditaksering

Vi setter verdi på de fleste typer boligeiendommer.

Boligsalg rapport

En tilstandsrapport som spesielt legger vekt på byggetekniske forhold.

Tilstands rapport bolig

En grundig og detaljert beskrivelse av boligens status.

Skjønn

En skjønnsmann med sertifisering fra NTF gir god trygghet for et riktig resultat.

Skadetaksering

Skadetaksering av bygning/innbo

Naturskade

Skadetaksering av alle typer eiendommer

Reklamasjon

Reklamasjonstakster / reklamasjonrapport for eiendomshandel.

Byggelån oppfølging

Bank/långiver forlanger normalt en byggelånsoppfølging i forbindelse med at det ytes et kortsiktig lån i byggetiden.

Verdi – lånetakst

Verdi- og lånetakst benyttes primært i forbindelse med låneopptak eller refinansiering av eksisterende lån hvor eiendommen stilles som sikkerhet.

Taksering av båt

Utføres ofte ved vesentlige skader som etter kollisjon, grunnstøting, skader langs kai eller i marina, velteskader, transportskader og ved brann.

Vedlikeholds­planer

Vedlikeholdsplaner for: eneboliger, sameier, borettslag

Boligkjøpshjelp (Nyhet)

K2 Taksering introduserer boligkjøpshjelp til deg som skal kjøpe bolig eller fritidsbolig.

Næring

Vi utarbeider verditakst på alle typer næringseiendommer.