Jonny Kallekleiv

Takstmann - Byggmester
(+47) 411 71 500

 

Jonny Kallekleiv har en lang og solid faglig bakgrunn som tømrer/byggmester, fukttekniker og takstmann.

Han startet i byggebransjen i 1979 og tok svennebrev i 1987. Ferdig utdannet byggmester i 1994. I begynnelsen av 1990-tallet ble han utdannet fukttekniker, og i 2001 ble han ansatt i If Skadeforsikring som teknisk inspektør/takstmann og videreutdannet seg til å få autorisasjon i forsikring på BI, og fungerte etter hvert også som saksbehandler. I 2009/10 utdannet han seg videre ved Eiendomsakademiet der han ble klarert til Autorisasjon innen Bolig og Skadetaksering i NTF.

Han startet som tømrer i 1979 og ble etter hvert tømrerbas i flere private firmaer frem til 01.01.1990. Da begynte han i firmaet Sporty Skadeservice AS, med hovedansvar på sanering av vannskader. Han arbeidet som formann på vannskadeavdelingen i Bergen og ble utdannet fukttekniker. I denne jobben var oppgavene kartlegging/tørking av vannskader, i tillegg hadde han et overordnet ansvar for koordinering av vannskader på Vestlandet. Dessuten skader i tilknytning til naturhendelser flere steder i landet, samt offshore på diverse oljeinstallasjoner. I tillegg tok han del i opplæring av nye teknikere og var med på å utarbeide opplæringsmanualer for vannskader i samme firma. Han var også involvert i arbeider med sanering av større brannskader. Han hadde også ansvar for brannforebyggende arbeid med klassifisering av industribygg, ved å foreta branntetting/sikring med tilhørende dokumentasjon.

I 2001 ble han ansatt som Teknisk Inspektør/Takstmann i If Skadeforsikring der han foretok taksering av skader, og etter hvert saksbehandling av skader.
I 2010 startet han opp firmaet Jonny Kallekleiv Eiendomstaksering AS og har arbeidet med taksering frem til d.d.
Januar.2016 startet vi opp firmaet K2 Taksering AS der han er en av eierne.

Han innehar autorisasjon i NTF innen boligtaksering (verdi og tilstand) samt skadetaksering (bygg/innbo) og skjønn.
Han innehar også godkjenning i Norsk Naturskadepool til taksering av naturskader, noe han har lang erfaring med.

Totalt har han over 25 års erfaring med behandling av skader på bygning og innbo, i tillegg til tømrererfaring.Faglige oppdateringer skjer blant annet via Eiendomsakademiet gjennom ulike kurs.

 

Norsk Takst