Håvard Haga Kleiveland

Daglig leder - Byggmester
(+47) 926 44 637

Håvard Haga Kleiveland har en lang og solid faglig bakgrunn som byggmester. Han startet i byggebransjen i 1990, og tok svennebrevet i 1997. I 2010 var han utdannet byggmester. I årene 1990 til 2005 arbeidet Håvard som tømrer og tømrerbas i flere private byggmesterbedrifter.

I 2005 startet Håvard byggmesterfirmaet Kleiveland Bygg, som var i aktiv drift frem til 2014. Oppdragene i Kleiveland Bygg har i hovedsak vært rehabilitering og skaderelaterte arbeider, men også nybygg og næringsbygg. Håvard innehar etter hvert lang bygningsmessig erfaring som stekker seg over 25 år.

I 2012 startet han på utdanningsprogrammet gjennom Norges Takseringsforbund (NTF), og innehar utdanningsmodulene grunnleggende taksering, godkjenning i våtromnorm, verditaksering, skadetaksering (bygg/innbo) og skjønn.

Håvard har arbeidet som takstmann på fulltid siden Januar 2014, og er sertifisert takstmann på taksering av skade på bygning/løsøre og skjønn. Han innehar også godkjenning i Norsk Naturskadepool til taksering av naturskader.
01.01.2016 startet vi opp firmaet K2 Taksering AS der han er en av eierne.

Faglige oppdateringer skjer blant annet via Eiendomsakademiet gjennom ulike kurs. 

Norsk Takst