Næring

Vi utarbeider verditakst på alle typer næringseiendommer.

 

  •  Bygg
  • Tomter
  • Utbyggingsprosjekter

Lokal kjennskap til markedet og området i lang tid, gir oss en god kunnskap om eiendomsverdier.
Næringseiendommer blir verditaksert av takstmenn som har tilleggsutdanning innenfor disse feltene.