Naturskade

Skadetaksering av alle typer eiendommer
Naturskade


Skader som skyldes skred, storm, stormflo, flom, jordskjelv eller vulkanutbrudd kalles naturskader

Vi utfører skadetaksering av alle typer eiendommer og skader hvis uhellet er ute. 

  • Samarbeid med flere forsikringsselskap
  • Følger opp skader, samt gjenoppbygging i tilfeller som dette blir forespurt.
  • Skadetakster for utleiere og private.
  • Takst utarbeides med detajert beskrivelse av skaden, og en kostnadsberegning for utbedring.
  • Ivaretar skadehendelser ved storm, flom etc