Vedlikeholds­planer

Vedlikeholdsplaner for: eneboliger, sameier, borettslag

 

Vi kan bistå med vedlikeholds­planer for:

  • Eneboliger
  • Sameier
  • Borettslag

  • Som boligeier er man ofte usikker på hvordan vedlikeholde ny eller gammel bolig, vi kan utarbeide enkel vedlikeholdsplan for privat bolig.
  • Styret i et borettslag eller sameie har vedlikeholdsplikt som er regulert i Borettsloven §5-17og Eierseksjonsloven §32-35
  • Forsikringsselskapene har i sine sikkerhetsforskrifter en del regler som man må forholde seg til som eier/styre
  • Vi utarbeider en plan på hvordan dere som eier/styre skal kunne forholde seg til vedlikeholdsarbeidet, og hvordan man kan planlegge dette på en hensiktsmessig og økonomisk måte – utarbeide budsjett, komme utgiftene i møte ihht denne
  • Vi har et tverrfaglig samarbeid som gir en fullstendig og utfyllende vedlikeholdsplan og tilstandsrapport på både bygningsmasse og tekniske installasjoner.