Verditaksering

Vi setter verdi på de fleste typer boligeiendommer.

 

Skal du søke om lån eller refinansiere med sikkerhet i boligen? Eller kanskje har du behov for en takst ved et arveoppgjør?

Verditakst er gyldig dokumentasjon ovenfor likningsmyndighetene for å sette likningsverdien på eiendommen.

Våre takstmenn er sertifiserte, så du er sikret en godt utført jobb.