Byggelån oppfølging

Bank/långiver forlanger normalt en byggelånsoppfølging i forbindelse med at det ytes et kortsiktig lån i byggetiden.
Byggelån oppfølging

 

 Bank/långiver forlanger normalt en byggelånsoppfølging i forbindelse med at det ytes et kortsiktig lån i byggetiden for eksempelvis oppføring av eneboliger, rekkeboliger, leiligheter i flermannsboliger, fritidsboliger, større tilbygg eller større ombygginger.

Utbetalinger av dette kortsiktige lånet skal skje i takt med fremdriften på byggeplassen. Kontrollen har først og fremst til hensikt å unngå økonomisk tap for bank/långiver dersom entreprenøren ikke er i stand til å gjøre opp for seg.

I tillegg vil en byggelånsoppfølging være med på å kvalitetsikre at kostnader i byggeprosjektet er innenfor markedsverdi.

Det kan også være svært nyttig for en kunde med en kontroll av fakturaer i forhold til hva som er tilført byggeprosjektet, uavhengig av prosjektets størrelse eller lånebehov.

 

Kontroll av dokumenter i forbindelse med byggelånsoppfølging

Ved byggelånsoppfølging er det behov for at det oversendes dokumenter som pristilbud, kontraktsdokumenter, tegninger, beskrivelser budsjett, offentlige godkjenninger m.m.

Etter hvert som entreprenører sender faktura til kunde må disse til oversendes takstmann for kontroll og attestering for så å sende disse videre til banken for betaling.

 

Erfaring

K2 Taksering AS har 4 stk. takstmenn som er godkjente for byggelånsoppfølging i Norsk Takst i tillegg til lang erfaring innenfor byggebransjen, og innenfor flere typer takseringsoppdrag.

Det gjøres spesielt oppmerksomt på at byggelånskontroll kun rapporterer fremdrift. Her utføres INGEN teknisk kontroll. Det må byggherre selv stå ansvarlig for, eller kjøpe som tilleggslevering.

I forbindelse med en byggelånsoppfølging kan vi også bistå med andre rådgivende tjenester og teknisk kontroll helt fra planleggingsfase til ferdig bygg.

 

Pris

 Pris på utførelse av byggelånsoppfølgning er avhengig av flere faktorer, både kundens økonomiske sikkerhets nivå samt prosjektets grad av planlegging og gjennomføring.

 

Punkter som blir vurdert i forhold til hvor mye oppfølgning og tilbakemeldinger som er nødvendig. 

  • Økonomisk sikkerhets nivå til kunden
  • Foreligger det en betalingsplan. Er denne tilpasset byggets tilførte verdier på fakturerings tidspunkt.
  • Blir byggeprosjektet fakturert fortløpende, etter faste datotrekk eller fakturert fortløpende småbeløp og større beløp.
  • Har prosjektet en hoved entreprenør eller blir dette styrt av kunde.
  • Skal det utføres egeninnsats i prosjektet.

 

Be om pristilbud i din sak.