Skadetaksering

Skadetaksering av bygning/innbo

 

En skadetakstmann møter kundene i situasjoner som ofte oppleves dramatiske.
Sterke følelser kan være utløst, samtidig som store verdier står på spill.
Da er takstmannens rolle som uavhengig tredjepart en viktig faktor, slik at skadelidte får riktig oppgjør og reparasjon 

I mange tilfeller er det forsikringsselskapet som tar kontakt med NTFs skadespesialister, for å innhente et faglig grunnlag for senere erstatningsutmåling. Noen ganger, spesielt ved kompliserte skader, får takstmannen også i oppdrag å styre arbeidene med istandsetting. 

Vi takserer alle skader i forbindelse med:

– Bolig og næringsbygg
– Innbo og løsøre
– Maskiner og prosessutstyr
– Driftstilbehør og driftsløsøre
– Landbruk
– Transport
– Naturskade
– Fritidsbåt og yrkesfartøy.