Nils Magne Hordnes

Takstmann – Byggmester
45607903

Nils Magne Hordnes har en meget god og solid faglig bakgrunn som byggmester. Han startet i bygge-bransjen i 2002 og tok svennebrevet i 2004. I 2006 var han utdannet byggmester.

I årene 2002-2007 var han ansatt i Tømmermann Byggmester Forretning AS, der han hadde som sin hovedoppgave å utbedre skader på bygninger, på oppdrag fra forsikringsselskap.

I 2008 ble han medeier i Tømmermann Byggmester Forretning AS, der han hadde ene- ansvar for besiktigelse, rapportering, kalkulering og prosjektledelse rettet mot skade- markedet. Forsikringsselskaper var de største kundene. Nils Magne styrte samtlige faggrupper og har derfor god innsikt i hele håndverksbransjen.

Nils Magne innehar derfor lang bygningsmessig erfaring, som strekker seg over 15 år.

I 2015 startet han på utdanningsprogrammet gjennom Norges Takseringsforbund (NTF), og innehar utdanningsmodulene grunnleggende taksering, verditaksering, tilstandsanalyse av byggverk, skadetaksering (bygg/innbo) og skjønn.

Nils Magne startet arbeidet som takstmann på fulltid sommeren 2016, og er sertifisert takstmann på verditaksering, tilstandsanalyse av byggverk, skadetaksering (bygg/innbo) og skjønn.

Faglige oppdateringer skjer blant annet via Eiendomsakademiet gjennom ulike kurs. 

 

Norsk Takst