Tilstands rapport bolig

En grundig og detaljert beskrivelse av boligens status.

 

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold.

Den beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde.

Rapporten kan omfatte hele bygningen eller bare deler av den.