Taksering av båt

Utføres ofte ved vesentlige skader som etter kollisjon, grunnstøting, skader langs kai eller i marina, velteskader, transportskader og ved brann.

 

Følgende typer av taksering utføres:

  1. Verditaksering
  2. Tilstandsrapport
  3. Skadetaksering
  4. Andre oppdrag etter avtale

 

En verditakst er en rapport som gir en teknisk beskrivelse, standard og markedsverdi av fritidsbåten på befaringstidspunktet. Befaringen gjennomføres ved visuell kontroll av båten og tilhørende dokumenter. 

 

En tilstandsrapport er en rapport som gir en grundig beskrivelse av tilstand og status av vedlikehold. Det gjennomføres en grundig undersøkelse for å avklare om det finnes feil og mangler. Avhengig av avtale dekker rapporten hele eller deler av båten.

 

En skadetakst utføres ofte ved vesentlige skader som etter kollisjon, grunnstøting, skader langs kai eller i marina, velteskader, transportskader og ved brann.  Skadene dekkes ofte av forsikring. Normalt vil forsikringsselskapene selv arrangere med befaring og reparasjon, men vi kan i slike tilfeller på oppdrag fra eier ivareta eiers interesse ved å sikre riktig oppgjør og reparasjon. Andre ganger kan ikke skaden dekkes av forsikringen eller skaden kan medføre en for høy egenandel. Da vil en skaderapport fra oss beskrive skaden og angi reparasjonskostnad. Vi kan også være behjelpelig med å finne verksted.

 

Skadetaksering av båt utføres også på yrkesbåter.