Boligsalg rapport

En tilstandsrapport som spesielt legger vekt på byggetekniske forhold.

 

Boligsalgsrapporten (boligtilstandsrapport) er en form for tilstandsrapport som spesielt legger vekt på å vurdere de byggetekniske forholdene som særlig er relevante ved eierskifte. 

Det betyr at forhold som ofte ellers kan føre til konflikter og som videre kan ende i retten, i størst mulig grad er vurdert og påpekt i Boligsalgsrapporten.

Boligsalgsrapporten er designet for at selger skal kunne overholde sin opplysningsplikt ved boligsalg. Et obligatorisk egenerklæringsskjema hører derfor med, og dette skjemaet skal fylles ut av selger innen takstmannen kommer på besøk. Svarene i egenerklæringen gjennomgås og kryss-sjekkes av takstmannen sammen med boligselger ved befaring.

Levetidsbetraktninger er en sentral del av Boligsalgsrapporten. Normal levetid angis på generelt grunnlag i intervaller, og det refereres til en levetidstabell.

Takstmannen vil gjennomgå hele boligen etter en detaljert sjekkliste. Den gunstige kombinasjonen av tilstand og takst vil også gi kjøper et godt grunnlag for å vurdere behovet for nødvendige reparasjoner, fornyelse og vedlikehold. Boligsalgsrapporten er et verktøy som er like viktig for kjøper som selger.

Ved boligsalgsrapport er det som nevnt et obligatorisk egenerklæringsskjema som skal fylles ut av selger.
> Last ned skjema for egenerklæring her.

Det gis vanligvis så gode rabatter på eierskifteforsikringer ved fremlegging av en boligsalgsrapport, at du kan spare deg for hele kostnaden i form av lavere forsikringspremie. Hør med ditt forsikringsselskap om hvilke rabatter som gjelder.

 Byggebransjens våtromsnorm