Trond Herdlevær

Takstmann – Ingeniør og bedriftsøkonom
959 343 66

Trond Herdlevær har autorisasjon fra Norsk Takst for verditaksering av bolig, fritidsbolig, tomter, næringseiendom og landbrukseiendom, samt tilstands-/boligsalgsrapport for bolig/fritidsbolig. I tillegg har han autorisasjon for taksering innen skadetaksering og spesialområder som industrimaskiner,
yrkesfartøy og fritidsbåter. Trond har arbeidet som takstingeniør i K2 Taksering siden 2017.
.

Utdannelse er ingeniør, agronom og bedriftsøkonom, med tilleggsutdanning fra høgskole i prosjektledelse, byggfag og taksering.
Lang arbeidserfaring innen flere yrkesområder, og det kan nevnes driftsansvarlig innen offshore/maritim virksomhet,
prosjektering, service og salg av industrimaskiner og rehabilitering, oppussing og utleie av leiligheter.

Kompetanse innen takseringsområdene oppdateres regelmessig gjennom relevante kurs og etterutdanning.

 

Norsk Takst