Per Harald Eide

Styreleder

Per Harald Eide er styreleder i K2 Taksering AS, og har lang og allsidig erfaring fra styre-arbeid og organisasjonsutvikling.

Etter examen artium, gjennomførte han befalskurs på Sjøforsvarets Rekruttskole, og tjenestegjorde som kvartermester og troppsbefal.

Når militærtjenesten var unnagjort, begynte han å studere ved Universitet i Bergen, og tok cand.mag.-eksamen i 1974. Han begynte å undervise ved Askøy Realskole/Florvåg Ungdomsskole, i tillegg var han timelærer ved Stabs- og Administrasjonsskolen på Haakonsvern.

Etter flere år med undervisning, ble han ansatt i 3M Norge AS, der han arbeidet med salg og markedsføring. Bl.a. hadde han salgs- og markedsansvaret for sykehusene i de 4 Vestlandsfylkene. Samtidig tok han videre utdannelse på NHH’s Kursvirksomhet, med hovedvekt på arbeids- og organisasjonspsykologi.

Han ble deretter ansatt som gruppesjef i konsulentselskapet Mercuri International AS, som leder av selskapets kontor i Bergen. Her arbeidet han i hovedsak med selger- og lederopplæring som foreleser innenfor Mercuri’s kursprogram. I tillegg arbeidet han med organisasjonsutvikling i flere selskaper i Norge.

Han arbeidet også med intern opplæring av nye konsulenter i Mercuri, både i Norge og Danmark, og var også med på flere internasjonale prosjekter, bl.a. i Tyskland og Frankrike.

Som en konsekvens av en økende interesse for styrearbeid, gjennomførte han det ettårige styrekurset til Innovasjon Norge/BI med avsluttende eksamen.

Han er i dag delvis pensjonist, men er fortsatt aktiv som styreleder/styremedlem i flere mindre og mellomstore bedrifter i Bergen.

 

Norsk Takst