Bjørn A. Losnegård

Elektroingeniør
(+47) 909 28 810

 

Bjørn A. Losnegård har en lang og solid faglig bakgrunn som elektromontør, autorisert elektro- og teleinstallatør, samt elektroingeniør.

Han startet i elektrikerfaget i 1970 på Stord Vert AS ved oppbygging av elektriske anlegg på tankbåter. Tok teknisk fagskole i Bergen og fikk montørpapirene gr. L i 1976. Har reist utenriks som skipselektriker. Arbeidet fra 1980 som elektroingeniør, prosjektansvarlig, hos rådgivende ingeniørfirma Siv.ing. Finn Johannessen AS (i dag en del av Multiconsult), til han tok installatørprøven i 1987 og startet eget firma. Arbeidet med installasjoner innen styreteknikk, maritime- og bygningsmessige anlegg, samt elektriske prosjekteringsoppdrag med tegninger og beskrivelser. I over 20 år arbeidet tett med Statens Vegvesen, Hordaland vedr. elektriske installasjoner på bl.a. ferjekaier.

I 1999 solgte han firmaet til Umoe Elektro AS. De ansatte fulgte med og han ble ansatt som avdelingssjef for elektro, var i tillegg autorisert elektro- og teleinstallatør for on- og offshore, samt landbaserte installasjoner, videre ansvarlig innen Godkjent Ansvarsrett.

Umoe Elektro ble senere solgt, og er i dag en del av Aibel AS. Her var han saksbehandler, samt avdelingsleder for elektro vedr. on- og offshoreinstallasjoner.

Var flere år leder for prøvenemda i Hordaland Fylke vedr. fagprøver innen maritime-, prosesstekniske- og bygningsmessige elektroinstallasjoner. Her utarbeidet han bl.a. prosedyrer for håndtering/gjennomføring/analyse av fagprøver levert av kandidater, samt minimumskrav til aktuelle prøvestasjoner vedrørende tilgjengelig elektromateriell, utstyr etc.

Ble «headhuntet» til Wood Group AS, avdeling Bergen i 2011 som leder for EIT (elektro, instrument, tele og automasjon). Grunnet arbeidstørke og store bemanningsnedganger i oljebransjen «hoppet» han av og ble, i 2015, ansatt som kvalitetssikringsleder hos Frøland & Noss Elektro AS, med hovedansvar for Avinor sitt nye terminalbygg ved Bergen Lufthavn. Her utarbeidet han helt nye kvalitetssikringsmanualer med KS-lister (sjekklister) laget, både for firmaet internt og for prosjektgjennomføring av elektroinstallasjoner for svak- og lavspenning. Videre har han utarbeidet interne kurs innen elektrofaget (bl.a. FSE – Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg), samt kursing av Avinoransatte, ved Bergen Lufthavn, vedrørende elektriske installasjoner i det nye terminalbygget.

Er i dag i daglig virke hos RGR Elektro AS som elektroinstallatør, samt til hjelp ved behov hos K2 Taksering AS innen elektro.

Totalt har han, pr. 2020, over 50 års erfaring med arbeid i, samt planlegging av elektriske installasjoner på skip, on- og offshore, samt ved landbasert bygningsmasse.

Faglige oppdateringer skjer blant annet gjennom ulike kurs.

Norsk Takst