Tjenester

Et bredt spekter

Boligkjøpshjelp (Nyhet)

K2 Taksering introduserer boligkjøpshjelp til deg som skal kjøpe bolig eller fritidsbolig.

Verdi – lånetakst

Verdi- og lånetakst benyttes primært i forbindelse med låneopptak eller refinansiering av eksisterende lån hvor eiendommen stilles som sikkerhet.

Tilstands rapport bolig

En grundig og detaljert beskrivelse av boligens status.

Boligsalg rapport

En tilstandsrapport som spesielt legger vekt på byggetekniske forhold.

Skadetaksering

Skadetaksering av bygning/innbo

Naturskade

Skadetaksering av alle typer eiendommer

Skjønn

En skjønnsmann med sertifisering fra NTF gir god trygghet for et riktig resultat.

Reklamasjon

Reklamasjonstakster / reklamasjonrapport for eiendomshandel.

Taksering av båt

Utføres ofte ved vesentlige skader som etter kollisjon, grunnstøting, skader langs kai eller i marina, velteskader, transportskader og ved brann.

Byggelån oppfølging

Bank/långiver forlanger normalt en byggelånsoppfølging i forbindelse med at det ytes et kortsiktig lån i byggetiden.