Håvard Haga Kleiveland

Daglig leder - Byggmester
(+47) 926 44 637

Håvard Haga Kleiveland har en lang og solid faglig bakgrunn som byggmester. Han startet i byggebransjen i 1990, og tok svennebrevet i 1997. I 2010 var han utdannet byggmester. I årene 1990 til 2005 arbeidet Håvard som tømrer og tømrerbas i flere private byggmesterbedrifter.

I 2005 startet Håvard byggmesterfirmaet Kleiveland Bygg, som var i aktiv drift frem til 2014. Oppdragene i Kleiveland Bygg har i hovedsak vært rehabilitering og skaderelaterte arbeider, men også nybygg og næringsbygg. Håvard innehar etter hvert lang bygningsmessig erfaring som stekker seg over 25 år.

I 2012 startet han på utdanningsprogrammet gjennom Norges Takseringsforbund (NTF), og innehar utdanningsmodulene grunnleggende taksering, godkjenning i våtromnorm, verditaksering, skadetaksering (bygg/innbo) og skjønn.

Håvard har arbeidet som takstmann på fulltid siden Januar 2014, og er sertifisert takstmann på taksering av skade på bygning/løsøre og skjønn. Han innehar også godkjenning i Norsk Naturskadepool til taksering av naturskader.
01.01.2016 startet vi opp firmaet K2 Taksering AS der han er en av eierne.

Faglige oppdateringer skjer blant annet via Eiendomsakademiet gjennom ulike kurs.